Požar dimnjaka

Dolaskom hladnijih dana većina kućanstva kreće sa grijanjem svojih domova , pri čemu vatrogasna postrojba ima povećani broj intervencija, a to su požar dimnjaka i krovišta kuća.

Zbog neredovitog čišćenja dimovodnog kanala taloži se čađa na stijenke dimnjaka i čađa se može zapaliti. Ukoliko dimnjaci nisu pravilno i kvalitetno izgrađeni i ožbukani, požar se može prenijeti i na drvenu konstrukciju krovišta i okolne predmete

Kako prepoznati da je došlo do požara dimnjaka?

-Karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka, poput glasnog huktanja

-Jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal

-Let iskri iz grla dimnjaka

-Karakterističan miris paleži

Ukoliko dođe do požara pratite ove upute:


-Odmah zovite vatrogasce na 193 ili 112 ili direktni broj DVD-a Stupnik 01/6589-112.
-Ne ubacujte ništa u dimnjak
-Prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasiti ložište (NE gasiti VODOM!)
– Pripazite da se požar ne proširi na okolni gorivi materijal
-NE gasite požar čađe u dimnjaku VODOM jer može doći do eksplozije vodene pare
– Požari čađe se u principu ne gase, već se puštaju da čađa izgori. Međutim zbog raznih okolnosti može se gasiti suhim prahom, na način da prah ubacimo u otvor dimnjaka na najdonjem dijelu dimnjaka, obično u podrumu.
-Nakon gašenja požara dimnjaka, potrebno je očistiti dimnjak, a vrući žar iznijeti izvan objekta i polijati vodom.

Apeliramo građanima: Redovito čistite i održavajte svoje dimnjake!

Opasnosti kod požara dimnjaka su:

Let iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal što može uzrokovati zapaljenje.

Zagrijavanje zidova – dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojim je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir, perje ili sl.) može doći do zapaljenja i širenja požara na okolni prostor.

Prijenos požara na građevinske elemente zgrade – kod nepravilno izvedenih dimnjaka (stare zgrade) često je moguće naići na grede koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih reda i prijenosa požara na krovište i/ili međukatnu konstrukciju.

Pucanje dimnjaka – uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu (do 1000 ºC). Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala.