Vatrodojava

Pravni subjekti na području djelovanja DVD-a Stupnik koji imaju sustav za dojavu požara, a nemaju osigurano 24-satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale povezuju se na dojavni centar Postrojbe sukladno članku 44. stavak 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine” broj 125/2019):

(2) Pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara, a nema osnovanu vatrogasnu postrojbu sukladno ovom Zakonu ili nema osigurano 24-satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale koja nadzire štićenu građevinu, sustav za dojavu požara povezuje s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili s vatrogasnim operativnom centrom vatrogasne zajednice županije ili Grada Zagreba koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva.

 Sustavi za dojavu požara moraju biti projektirani, izgrađeni i održavani sukladno Pravilniku o sustavima za dojavu požara („Narodne novine” broj 56/1999) i uputama proizvođača.

Ispravnost sustava provjerava se sukladno Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine” broj 44/2012) i uputama proizvođača.

POVEZIVANJE NA SUSTAV VATRODOJAVE

Vatrodojavna centrala ENIGMA II smještena je u prostorije središnje postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik na adresi Domovićeva 1, 10255 Gornji Stupnik.

Spajanje je moguće izvršiti putem IP ili analognih komunikatora.

Podaci potrebni za analogni pristup su telefonski broj i korisnička oznaka koja se dodjeljuje korisniku, a komunikacija se ostvaruje putem Contact ID ili SIA formata.

Podaci za povezivanje su IP adresa vatrodojavne centrale, port i korisnička oznaka koja se dodjeljuje korisniku nakon sklapanja Ugovora o korištenju usluge dojave požara u operativno vatrogasno dežurstvo.

Nakon sklapanja Ugovora pružatelj usluge i korisnik donose Standardni operativni postupak u slučaju zaprimanja alarma. SOP sadrži informacije o radnom vremenu korisnika, podatke, telefonske brojeve i e-mail adrese ovlaštenih osoba u objektu, kontakt osobe u slučaju aktivacije alarma, postupanje u slučaju zaprimanja alarma izvan radnog vremena, tlocrt objekta, ulazi u objekt, gdje je najveća požarna opasnost, djelatnost tvrtke, tip vatrodojavne centrale u objektu, broj i vrste javljača, zone ograničenog pristupa i ostalo.

TROŠKOVI POVEZIVANJA

Troškove povezivanje, odgovornost za tu povezanost te održavanje veze sa DVD-om Stupnik snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara odnosno Korisnik.

Cijena mjesečnog troška Ugovora određuje se prema broju javljača, a isto se utvrđuje projektom izvedenog stanja stabilnog sustava zaštite od požara koju je Korisnik dužan dostaviti Pružatelju usluga te prema službenom cjeniku Usluga dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik.

U slučaju da se prilikom izlaska na intervenciju utvrdi da se radi o lažnoj dojavi, Korisnik je dužan uz mjesečni iznos propisanim Ugovorom uplatiti iznos stvarnog troška intervencije sukladno službenom cjeniku dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik u roku od 30 dana od dana izdavanja računa na račun DVD-a Stupnik.


Za informacije obratiti se na službenu email adresu dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik: dvd-stupnik@dvd-stupnik.hr