Javna nabava

  • Jednostavna nabava
  • Sukob interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (narodne novine broj 120/16) DVD Stupnik kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su čelnik tijela te s njim povezane osobe u sukobu interesa.

  • Natječaji javne nabave

Svi postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.

  • Plan nabave

  • Pregled sklopljenih ugovora