Dokumenti

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STUPNIK

Domovićeva 1, 10255 Gornji Stupnik

Matični broj: 01502026 OIB: 04502935562

e-mail: dvd-stupnik@dvd-stupnik.hr

Temeljem članka 45 stavka 1 statuta DVD-a Stupnik osonovana Komisija za zapošljavanje na temelju zaključka sa sastanka održanog 23. srpnja 2021.godine Upravni odbror DVD-a Stupnik donosi

ODLUKU

o odabiru kandidata za zapošljavanje na radno mjesto

vatrogasac-vozač/ica

  1. Za prijem u radni odnos na radno mjesto vatrogasac/vozač/ica odabrani su:

– KRISTINA TRGOVEC

– IVAN TRGOVEC

2. S odabranim kandidatima će se sklopiti ugovor na neodređeno vrijeme.

Zapovjednik

Josip Vađić