Tehnička intervencija u prometu – 24.06.2019.

Tehnička intervencija DVD-a Stupnik u prometu – 24.06.2019.