Tehnička intervencija: izvlačenje psa

Tehnička intervencija 03.08.2016.
Izvlačenje psa iz ograde u kojoj je zaglavio.

Izvlačenje psa iz ograde