Tehnička intervencija: Ispumpavanje vode

Tehnička intervencija – curenje vode iz hidrantske mreže.