Rad sa pjenilom za gašenje požara

Dana 15.11.2020. organizirana je praktična nastava sa temom: rad sa pjenilom za gašenje požara.

Vježbu je održao naš zamjenik zapovjednika.

Vježba se sastojala od rada sa navalnim vozilom i dobivanja teške pjene preko visokotlačnog vitla za brzu navalu.

Zatim dobivanje teške pjene putem cijevne pruge i međumješalice. Također smo za ovaj zadatak koristili navalno vozilo na koje smo spojili B prugu do razdjelnice te smo postavili prvi mlaz teške pjene.

Ove vježbe su uvelike korisne kako bi vatrogasci u svakom trenutku znali kada, zašto i kako primjeniti pjenu te koja pjena nam je potrebna da li laka, srednja ili teška.

Naše navalno vozilo opremljeno je sa kanisterima pjenila i ima mogućnost davanja teške pjene preko visokotlačnog vitla za brzu navalu što je odlično za intervencije poput požara automobila.

”Ponavljanje je majka znanja.” Zato i dalje nastavljamo sa održavanjem vježbi svakog vikenda kako bi naša postrojba bila kvalitetna, stručna i prefesionalna.