Požar raslinja 30.09.2016.

Požar raslinja 30.09.2016.

Požar: DVD Stupnik i DVD Kerestinec

Požar: DVD Stupnik i DVD Kerestinec 29.09.2016.

Požar garaže 2016.

Intervencija: Požar garaže, 16.09.2016.

Požar otvorenog prostora

Požar otvorenog prostora 31.08.2016.

Požar otvorenog prostora

Požar otvorenog prostora 09.08.2016.

Tehnička intervencija: Ispumpavanje vode

Tehnička intervencija – curenje vode iz hidrantske mreže.

Požar krovišta 2016.

Važno je što prije dojaviti vatrogascima o požaru, ili nekoj drugoj potrebnoj intervenciji, kako bi se…

Požar krovišta

Na žalost, još jedan požar krovišta gdje smo morali intervenirati 06.06.2016.