Županijska vježba zaštite i spašavanja – “Bistra 2016”

Županijska vježba zaštite i spašavanja“Bistra 2016” je odrađena kao slojevita vježba s više razina upravljanja.

Zaštita i spašavanje - Vježba - Bistra 2016.Cilj vježbe je uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga ZiS-a te drugih sudionika u sastavu ZiS-a s područja Zagrebačke županije.

Prvenstveno je uvježbavana koordinacija jedinice lokalne i područne samouprave na kojoj osim operativnih snaga, sudjeluju pravne osobe i tijela državne uprave od interesa za zaštitu i spašavanje ljudi, životinja, imovine i okoliša.

U petak, 10. lipnja 2016. u popodnevnim satima, na vježbi je osim vatrogasaca, policije, hitne medicinske pomoći, Crvenog križa, HUOPP-a, HGSS-a i dr., sudjelovalo i 9 operativnih vatrogasaca DVD-a Stupnik koji su bili podijeljeni u dva tima.

Tim za spašavanje iz dubina i s visina, te Ronilački tim DVD-a Stupnik.

Tematika vježbe

  • potres slabijeg intenziteta
  • odroni zemljišta i aktiviranje klizišta
  • poplave uslijed bujičnih voda sljemenskih vodotoka
  • tehničke intervencije spašavanja ljudi i imovine iz ruševina, dubina i visina, vozila
  • potraga za nestalim osobama
  • akcident s opasnim tvarima
  • uništenje minsko-eksplozivnih naprava
  • požar objekata i požar na otvorenom prostoru
  • stožerno upravljanje i zapovijedanje

Vježbe su koordinirano izvodili pripadnici:

Zagrebačka županija, Općina Bistra, Vatrogasne zajednice i:
DVD Zaprešić, DVD Jakovlje, DVD Dubravica, DVD Brdovec, DVD Jastrebarsko, DVD Samobor, DVD Marija Magdalena, DVD Luka, DVD Stupnik, Područni ured zaštite i spašavanja Zagreb, Policijska uprava Zagrebačka, HMP Zagrebačke županije, Društvo crvenog križa Zagrebačke županije, HGSS, HVZ te Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa.