Vježba – tehnička intervencija u prometu

Vježba Operativne postrojbe DVD-a Stupnik – tehnička intervencija u prometu.