Tehnička intervencija 14.05.2019.

Tehnička intervencija u prometu, 14.05.2019.