Protupožarna sezona

Sa datumom 01. lipnja na snagu je nastupila zabrana spaljivanja poljoprivrednih otpada i korova na poljoprivrednim…