Tehnička intervencija 14.05.2019.

Tehnička intervencija u prometu, 14.05.2019.

3 intervencije 13.05.2019.

Tijekom današnjeg dana izašli smo na tri tehničke intervencije.

Požar kuće – 12.05.2019.

Požar kuće – 12.05.2019.

Požar smeća 07.02.2019.

Intervencija: Požar smeća 07.02.2019.

Druga intervencija 07.02.2019.

Druga intervencija 07.02.2019.

Intervencija 10.09.2018.

Intervencija 10.09.2018.

Tehnička intervencija – 26.06.2018.

Tehnička intervencija – 26.06.2018.

Tehnička intervencija: nalet teretnog vozila na hidrant

Tehnička intervencija: nalet teretnog vozila na hidrant – 12.06.2018.

Intervencija: požar 23.04.2018.

Požarna intervencija DVD-a Stupnik dana 23.04.2018.

Požar 14.04.2018.

Požar 14.04.2018.

Požar kuće 10.04.2018

Požar kuće 10.04.2018

Intervencija 15.03.2018.

Intervencija 15.03.2018.