Fond solidarnosti Europske unije

Sudjelovanjem u EU projektu “Financiranje službi zaštite i spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 22.03.2020.”,…