SPRIJEČIMO POŽARE NA OTVORENOM PROSTORU

Apel svim građanima, posjetiteljima i turistima: spriječimo požare na otvorenom prostoru

VatraOBAVIJEST

Od 01. lipnja do 31. listopada na snazi je zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru.

Ukoliko se zanemari izdano upozorenje i pritom izazove požar razmjera koji bi prijetio životima i materijalnoj imovini, primjenjivati će se novčane kazne u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar.

Osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn.

VatraTroškovi vatrogasne intervencije naplaćuju se od pravne i fizičke osobe koja je svojom krivnjom prouzročila događaj, na temelju pravomoćne sudske presude.

Mole se građani da ukoliko uoče požar žurno obavijeste vatrogasce na brojeve 193 ili 112 jer:

– pravovremeni izlazak vatrogasaca na intervenciju je uvjetovan pravovremenom dojavom koja za rezultat ima učinkovitije gašenje požara

– manju materijalnu štetu, nižu cijenu troškova vatrogasne intervencije, potrebu za angažiranjem manjeg broja vatrogasaca i, na kraju

– manju mogućnost za potencijalne neželjene posljedice.

Važni brojevi

193 – VATROGASCI
112 – CENTAR 112

Spriječimo požare zajedno!