Savjeti u slučaju potresa

Savjeti u slučaju potresa
Pogledajte kratki video i obratite pažnju na osnovne upute u slučaju potresa.