Protupožarna sezona 2020.

Prognoza za protupožarnu sezonu 2020.Protupožarna sezona 2020. počela je 01. lipnja, a trebala bi završiti s 30. rujna 2020. Nadamo se da će (ako ne ranije), završiti s navedenim datumom.

Međutim, već sada nam najavljuju “najtoplije ljeto” zadnjih godina, odnosno temperature iznad prosjeka (blizu 40°C), te dug, suh i vruć period bez značajnijih oborina.

Moglo bi se dogoditi da protupožarna sezona 2020. ima i duži “rok kraja” protupožarne sezone i nakon 30. rujna.

Nadamo se da neće.

Na snazi su zabrane loženja vatre na otvorenom prostoru

Kazne za izazivanje požara su iste kao i lani.
Više o iznosima kojima vas se može kazniti možete pročitati u našem članku pod nazivom: Spriječimo požare na otvorenom prostoru.

Što se tiče naše općine, Općinsko vijeće Općine Stupnik je donijelo odluku o svakom nekontroliranom spaljivanju biljnih i drugih tvari u većem opsegu i na većim površinama.

Ukoliko se ne bude poštovala Odluka u kojoj stoji:
“Odlukom o načinu i uvjetima spaljivanja biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu, te o loženju vatre na otvorenom poljoprivrednom zemljištu, u šumi, na šumskom zemljištu i na zemljištu u neposrednoj blizini šume”predviđene su novčane kazne za spaljivatelje.

Požar garaže - DVD Stupnik 2016.Budite oprezni i u svom privatnom prostoru za život

Kako meteorolozi najavljuju sparne, tople noći (koje nam inače donesu kakvo-takvo osvježenje nakon velikih dnevnih vrućina), vjerujemo da će pojačano raditi klima-uređaji, ventilatori i sl.

Kad smo već spomenuli rashladne uređaje, moramo se nadovezati i za svaki slučaj još jednom upozoriti na oprez. Pogotovo za predstojeći period kad nam stignu velike vrućine.

Svi znamo do kakvih sve problema može doći prekomjernim radom bilo kojeg uređaja (pogotovo noću dok je oprez smanjen zbog sna).

Unaprijed podsjećamo i sugeriramo da obratite povećanu pažnju kod korištenja rashladnih uređaja kako biste spriječili prvenstveno pregrijavanja istih.

Ne ostavljate uređaje uključene i/ili bez kontrole ukoliko izlazite.

Vodite brigu da se u blizini takvih uređaja ne nalaze zapaljive i/ili lako zapaljive stvari, materijali, tekućine, plinovi i sl.

Redovito ih pregledavajte, servisirajte, promatrajte…

Svaka neobičnost njenog rada može biti kobna.

Zato pratite promjene i za svaku “sumnjivu” radnju, zvuk, izgled itd. koji odstupa od normalnog rada bilo kojeg uređaja, odmah kontaktirajte stručnu osobu.

Požar gospodarskog objekta u Božićima, Donji StupnikOpreza nikad dosta

Mi smo u ovom članku spomenuli rashladne uređaje kao primjer za pojačani oprez jer kreće sezona klima uređaja, ventilatora i drugih uređaja, ali mislili smo općenito na oprez.

Donosimo vam nekoliko izdvojenih članaka iz Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), a koji su usko vezani i uz najavljenu protupožarnu sezonu 2020.

Propisane kaznene odredbe možete pročitati u istom Zakonu od članka 60. na dalje:

Članak 8.

(3) Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama ovoga Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 10.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su:
– osigurati provedbu mjera propisanih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovom području i/ili vlasništvu,
– poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjera za unapređenje stanja zaštite od požara na svom vlasništvu uzimajući u obzir ugroženost i stanje zaštite od požara,
– posjedovati vozila, uređaje, opremu, alat i sredstva za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara na svom vlasništvu, odnosno na svom području u količinama, vrsti i na mjestima kako je utvrđeno posebnim propisima te procjenama i planovima zaštite od požara.
(2) Osobe koje imaju posebne ovlasti i odgovornosti u pravnim osobama odgovorne su, u svom djelokrugu, za provedbu obveza iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 38.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.

Smjernice kod požara raslinja