Požar otvorenog prostora

Požar otvorenog prostora - travanj 2020.

Požar otvorenog prostora, koji se dogodio prošli tjedan,  06.04.2020., opožario je oko 400 m2.

Osim što spaljivanje nije bilo prijavljeno, nisu bile osigurane niti osnovne mjere osiguranja gašenja od strane spaljivatelja.

Uslijed jačanja vjetra, došlo je do razbuktavanja i nekontroliranog širenja vatre na šikaru u večernjim satima.

Na požar smo izašli s navalnim vozilom i autocisternom, te 7 vatrogasaca.

Još jednom podsjećamo i…

apeliramo na sve, ne samo na sumještane s područja Općine Stupnik, nego općenito na stanovnike diljem zemlje, da obavezno prijave spaljivanja nadležnom vatrogasnom društvu.

Da prije svega prate vremenske uvjete i prognoze, te da se pobrinu oko osiguranja osnovnih mjera osiguranja od požara (i to bez obzira što su prijavili spaljivanje vatrogascima).

To mogu biti vatrogasni aparati za početno gašenje požara, kante vode, crijeva za zalijevanje ukoliko postoji mogućnost – npr. ako se radi o vrtu ili sl. te postoji mogućnost navodnjavanja ili zalijevanja, crijeva bi trebala biti u pripravnosti (i to bez obzira što su prijavili spaljivanje vatrogascima i osigurali i neke druge mjere za gašenje).

Požar otvorenog prostora, ili bilo koji drugi, u trenutku se može pretvoriti u katastrofu!

Spriječimo to zajedničkim snagama.

Dio iz Zakona o zaštiti od požara (NN92/10) kaže:
II. PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI U ZAŠTITI OD POŽARA

Članak 8.

(1) Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

(2) Svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: osobe nad kojima se provodi nadzor) dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama ovoga Zakona i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

(3) Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama ovoga Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Požar otvorenog prostora