Požar krovišta 2016.

Važno je što prije dojaviti vatrogascima o požaru, ili nekoj drugoj potrebnoj intervenciji, kako bi se spriječila veća šteta. 
Požar krovišta 2016.

Požar krovišta - DVD Stupnik 2016.