Odgoda svih javnih okupljanja u organizaciji vatrogasnih subjekata

Koronavirus - COVID-19KORONA VIRUS (COVID-19)Hrvatski zavod za javno zdravstvo:

“U Hrvatskoj je do sada zabilježeno 16 oboljelih sa COVID-19 bolesti, od kojih je ukupno 5 oboljelih osoba u Rijeci, 5 u Zagrebu, 4 u Varaždinu i 2 u Puli.

Prvooboljeli je hrvatski državljanin iz Zagreba koji se se zarazio tijekom boravka u Italiji  (Milano, pokrajina Lombardija).

Dvoje oboljelih iz Zagreba su bliski kontakti prvooboljelog. Treći bolesnik se zarazio tijekom boravka u Italiji (Parma).

Dvoje novooboljelih iz Zagreba jesu prethodno boravili u inozemstvu, jedan u Njemačkoj, a drugi u Austriji.

Četvero oboljelih iz Rijeke su bliski kontakti trećeoboljelog.

Tri oboljela iz Varaždina zarazila su se tijekom svog boravka u Italiji i jedan oboljeli je obiteljski kontakt poznatog bolesnika.

Oboljeli iz Pule su prethodno boravili u Italiji u zahvaćenim područjima. “

EPIDEMIOLOŠKI PODACI

Informacije o novom koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti na dan 11.03.2020.

Laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu (izvor ECDC): 118 619

Broj umrlih u svijetu (izvor ECDC): 4 292

Broj oboljelih u Europi (EU/EEA i UK  – izvor ECDC):17 430

Broj umrlih u Europi (EU/EEA i UK): 711

Broj oboljelih u Hrvatskoj: 16

Broj umrlih u Hrvatskoj: 0