Intervencije požari otpada

28.01.2021. dežurni vatrogasac DVD-a Stupnik u 16:28 sati zaprimio je telefonsku dojavu o požaru smeća na adresi Gornjostupnička 114. Na mjesto događaja upućuje se navalno vozilo ST 110 sa 3 vatrogasaca, te 3 vatrogasaca ostaje u pričuvi. Dolaskom na mjesto događaja utvrdili smo da se radi o ne prijavljenom i ne dozvoljenom spaljivanju otpada. O samom događaju obaviješten je komunalni redar i policija. Požar je lokaliziran i ugašen od strane vatrogasaca DVD-a Stupnik.

05.02.2021. dežurni vatrogasac DVD-a Stupnik zaprimio je telefonsku dojavu komunalnog redara o požaru smeća na adresi Pavlovička ulica bb. Na mjesto događaja upućuje se navalno vozilo ST 110 sa 3 vatrogasaca. Požar je lokaliziran i ugašen. Radilo se o ne dozvoljenom i ne prijavljenom spaljivanju otpada.

Kako i uvijek, tako i sada moramo napomenuti i pozvati građane općine Stupnik da budu odgovorni te da svako spaljivanje biljnog otpada, drvene građe i slično prijave vatrogascima DVD-a Stupnik na broj 01/6589-112 i ono najvažnije je da spaljivanje otpada kao što su plastika, guma i slično NIJE dozvoljeno! Svako ne prijavljeno i ne dozvoljeno spaljivanje otpada je kažnjivo prema zakonu o zaštiti od požara: ” Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn (članak 8. stavak 3.)”