GDCK Samobor odgovara na sve izazove

Dana 21.09.2022. godine je u prostorijama društva Gradskog crvenog križa Samobor organizirana konferencija za medije kako bi se predstavio projekt “GDCK Samobor odgovara na sve izazove” koji se realizira zajedno s tri partnera: Dobrovoljno vatrogasno društvo Galgovo, Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec i Dobrovoljno vatrogasno društvo Stupnik.
Projekt je vrijedan 363.740,07 HRK.
Sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda (309.179,07 HRK) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (54.561,01 HRK), a provodi se od 27.7.2022 do 27.8.2023. godine.

Gradsko društvo Crvenog križa Samobor nositelj je projekta „GDCK Samobor odgovara na sve izazove“  kojeg realizira zajedno s tri partnera: Dobrovoljno vatrogasno društvo Galgovo, Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec i Dobrovoljno vatrogasno društvo Stupnik.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kao posrednička i upravljačka tijela u postupku odabira projekata u okviru otvorenog trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014 – 2020 prihvatilo je, naime, samoborski projekt „GDCK Samobor odgovara na sve izazove“ koji će se provoditi od 27. 7. 2022. do 27. 8. 2023. godine. Projekt je vrijedan 363.740,07 HRK, a sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 309.179,06 HRK i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu 54.561,01 HRK.

Opći cilj ovog projekta jest ojačati kapacitete GDCK Samobor i tri Dobrovoljna vatrogasna društva (Galgovo Strmec i Stupnik) za pripremu i odgovor na krizne situacije. Kroz aktivnosti projekta partnerske organizacije ojačat će spremnost volontera i zaposlenika za odgovor na krize u lokalnoj zajednici, razmijeniti će znanja i iskustvo te povećati zajedničku suradnju. Volonteri će se educirati za djelovanje u kriznim situacijama, bit će aktivniji  u svojim lokalnim zajednicama i spremni djelovati u procesu smanjenja rizika od katastrofa i u pripremi za katastrofe.
Svojim znanjima i vještinama jačat će se kapaciteti lokalne i područne samouprave u odgovoru na krizne situacije.

GDCK Samobor s partnerima će tijekom provedbe projekta osigurati realizaciju aktivnosti za  Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija kroz aktivnosti jačanja kapaciteta predstavnika OCD-a za odgovarajući odgovor na kriznu situaciju u području menadžmenta volontera te u formi Ljetne škole za volontere Dobrovoljnih vatrogasnih društava i GDCK Samobor u sklopu koje će proći obuku za djelovanje u krizi