DVD Stupnik u Petrinji

DVD Stupnik u Petrinji nastavlja sa pomoći svima kojima su domovi nastradali u razornom potresu 29.12.2020. godine.

Dana 03.01.2021. godine podjeljeni smo u timove.

TIM 1- 3 vatrogasca DVD-a Stupnik sa vozilom autoljestva JVP Petrinje.

TIM 1 odrađivao je sve intervencije na visini, a to su intervencije uklanjanja dimnjaka, uklanjanje crijepa, oslobađanje pristupa na tavan te pokrivanje krovova. Odrađeno je ukupno 6 intervencija od čega je jedan izvid.

TIM 2- 2 vatrogasca DVD-a Stupnik i 4 djelatnika tvrtke KARAMBA AUTO ASSISTANCE s kamionom sa kranom. Odrađene su dvije intervencije koje su uključivale skidanje dva kontejnera i uklanjanje dimnjaka.

TIM 3- 6 vatrogasca DVD-a Stupnik sa kombi vozilom ST 105 i kamionom sa kranom tvrtke INFOPAL.

Odrađeno je ukupno 7 intervencija od čega je  6 uklanjanja dimnjaka i 1 otvaranje prozora na katu kuće.

TIM 4- 1 vatrogasac DVD-a Stupnik. Zaduženje vatrogasca bilo je zaprimanje usmenih intervencija u operativnom centru JVP Petrinja, tehnička IT podrška, te izrada obrazaca za telefonsku i usmenu prijavu.

Toga dana odrađeno je ukupno 16 intervencija. Vatrogasci DVD-a Stupnik uspješno su odradili sve zadane zadatke te se vraćaju u svoju vatrogasnu postrojbu DVD-a Stupnik kasnih večernjih sati.

Dana 04.01.2021. godine podijeljeni smo u 3 tima.

TIM 1- 2 vatrogasca DVD-a Stupnik sa 1 djelatnikom tvrtke TTS TEAM 24 d.o.o s kamionom sa kranom.

Odrađeno je ukupno 8 intervencija od kojih su 2 izvida. Intervencije su većinom bile uklanjanje dimnjaka.

TIM 2- 1 vatrogasac DVD-a Stupnik i 7 vatrogasaca DVD-a Marija Magdalena sa vozilom autoljestva JVP Petrinje i kombi vozilo DVD-a Marije Magdalene.

TIM 2 odradio je ukupno 16 intervencija od kojih je jedna bila rezanje telefonske žice, jedan izvid, jedno vađenje opreme iz stana i 13 intervencija uklanjanja dimnjaka, crijepa, sanacija krova te pokrivanje krovova najlonom.

TIM 3- 2 vatrogasca DVD-a Stupnik. Zaduženja vatrogasaca bila su zaprimanje usmenih prijava, koordinacija intervencija s tročlanim timom alpinista, puštanje u rad računala i printera, spajanje na mrežu, organizacija održavanja čistoće prostora dnevnog boravka, kuhinje i sanitarnih čvorova, podrška radu i organizaciji OKC JVP Petrinja.

Toga dana odrađeno je ukupno 24 intervencija.

Ovo je pokazatelj da se Dvd Stupnik odlično snalazi u svim zadanim zadacima i kada su podijeljeni u timove i kada surađuju sa drugim DVD-om u ovom slučaju DVD Marija Magdalena. Poznato je da Dvd Stupnik s Dvd-om Marija Magdalena ima već dugogodišnju odličnu suradnju.

Dana 05.01.2021. godine podijeljeni smo u 3 tima.

TIM 1- 1 vatrogasac DVD-a Stupnik i 2 vatrogasca DVD-a Marija Magdalena sa vozilom autoljestva JVP Petrinje.

Odrađeno je ukupno 13 intervencija od čega je 4 izvida i 8 intervencija koje su uključivale uklanjanje dimnjaka, crijepa, skidanje kapa dimnjaka i pokrivanje krovova i 1 vrlo neobična intervencija ovih dana je bila spašavanje mačke sa krova kuće.

TIM 2- 1 vatrogasac DVD-a Stupnik i 6 vatrogasaca DVD-a Marija Magdalena sa kombi vozilom DVD-a Marija Magdalene.

Odrađeno je ukupno 9 intervencija od čega 2 izvida, 1 rušenje zida i 5 intervencija uklanjanja dimnjaka i pokrivanje krovova kuća najlonom.

TIM 3- 2 vatrogasca DVD-a Stupnik bili su pričuva u vatrogasnoj postrojbi JVP Petrinje.

Kao što je po gore navedenom vidi, intervencija ima jako puno, najčešće su to intervencije uklanjanja oštećenih dimnjaka na kućama koje bi potencijalno mogle ugroziti ljudske živote ukoliko dođe do jačih podrhtavanja odnosno potresa.

Ove intervencije uključuju većinom rad na visinama. Od uvelikoga značenja nam je to što imamo osposobljene vatrogasce za rad na visinama, odlično se snalaze i rade sa velikim oprezom kako ne bi došlo do ozlijede.

Spremni smo prilagoditi se svakoj situaciji, svakoj zadanoj intervenciji, pa i onda kada nas razdvoje kao DVD i kada nam dodijele druge vatrogasce, pokazalo se da možemo jednako kvalitetno odraditi sve što nam se zada.

Hvala Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Petrinje na povjerenju.

Prijatelji, kolege i dalje vam stojimo na raspolaganju. Tu smo za vas.

Vatru gasi, brata spasi.