Požar otvorenog prostora

Požar otvorenog prostora 09.08.2016.

Tehnička intervencija: izvlačenje psa

Tehnička intervencija 03.08.2016. Izvlačenje psa iz ograde u kojoj je zaglavio.

Tehnička intervencija: Ispumpavanje vode

Tehnička intervencija – curenje vode iz hidrantske mreže.

Tehnička intervencija 14.06.2016.

Tehnička intervencija 14.06.2016. Sudar vozila u Stupničkoobreškoj ulici. 

Tehnička intervencija: nalet vlaka

Nalet vlaka na nepoznatu osobu. Vatrogasci intervenirali. 

Požar krovišta 2016.

Važno je što prije dojaviti vatrogascima o požaru, ili nekoj drugoj potrebnoj intervenciji, kako bi se…

Tehnička intervencija: Prometna nezgoda

Tehnička intervencija: Prometna nezgoda – Stupničkoobreška.

Požar krovišta

Na žalost, još jedan požar krovišta gdje smo morali intervenirati 06.06.2016.

Tehnicka intervencija Ronilačkog tima

Jedna od prošlogodišnjih intervencija ronilačkog tima DVD-a Stupnik.